Affärsidé


Metod

Jag reser runt i världen, möter nya kulturer och nya människor. Jag försöker hitta intressanta, vackra ting vilka jag inhandlar för att sälja dem via denna hemsida Varorna är mestadels smycken och textilier. Vackra och kanske onödiga ting men ändå så roligt att smycka sig själv eller sin omgivning med.

Jag säljer varorna till en kostnad som de flesta ska ha råd med. Lyx till de flesta för en liten slant! Med den vinst som uppstår, efter skatt, tull och andra avgifter, investerar jag i en ny resa. Nya, vackra ting inhandlas och säljs, ny resa, nya köp etc, etc.. . De delar av världen jag valt att resa till bebos av många fattiga människor. Jag söker platser och människor som tillverkar eller säljer vackra, läckra saker och ting. På detta sätt gynnas de mindre bemedlade människor som tillverkar eller säljer de ting som Gift of Grace säljer. Dessa personer som säljer/tillverkar dessa vackra ting får i sin tur en liten inkomst Den svenska staten får skattekronor, som t sin tur hjälper till att bevara ett jämlikt samhälle, där alla har mat och husrum.

Personligen ges jag möjlighet att göra spännande resor och får tillfälle att möta andra kulturer och nya fantastiska, människor. Kort sagt ett nytt spännande liv att njuta av så länge jag får vara frisk. Ingen vet ju hur långt liv var och en av oss kommer att få och då är det fantastiskt att kunna ta tillvara alla de tillfällen som känns viktiga och fascinerande!
Den här metoden kan bäst sammanfattas i uttrycket "en Win, Win-situation"!